PROFESSONELLT REDERI

Mer än bara transport,
ett partnerskap med dig!

OM OSS

Vad
gör vi?

Företaget DOTRANS s.r.o. bildades 2011 genom omvandling från en fysisk person. Redan från början har vårt företag ägnat sig åt transportverksamhet och, med ökande kunder, även speditionsverksamhet.

Fördelen med vårt företag är ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot kunden, en kvalitetsflotta och maximal ansträngning för att uppfylla transportvillkoren. Vår standard transportförsäkring är på 7 miljoner CZK. Vi har även en huvförsäkring för tyska transporter.

Vi är för närvarande specialiserade på transporter över hela EU med en betydande andel i Skandinavien. Vi reser till Norden året runt. Våra fordon är utrustade med lämpliga däck och är utrustade med norsk vinterutrustning.

Största delen av flottan är Scania-traktorer och MEGA-semitrailers, utrustade med ADR-utrustning.

Expressförsändelser i hela Europa upp till 1 ton. Lasta upp till 9 pallar.

VAN

Lastyta upp till 34 pallar, tonnage 24 ton. Megasläp med ADR-utrustning, fordon under GPS-övervakning.

LKV

Lastyta upp till 18 pallar, tonnage 4,5 ton. Fordon utrustade med hydraulisk front och GPS-övervakning, ADR-transport möjlig.

SOLO

Vad
transporterar vi?

Transportmöjligheterna som du kan beställa från oss är oändliga. Vi är främst specialiserade på transport av stora volymer över hela EU. Vi transporterar för närvarande:

Přepravní společnost